Antowska-Gorączniak, O. (2015) „Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, s. 39–61. doi: 10.14746/fpp.2015.20.04.