Domańska, L. (2015) „Przyczynek do badań nad krzemieniarstwem grupy łupawskiej KPL”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, s. 111–126. doi: 10.14746/fpp.2015.20.07.