Pawleta, M. (2015) „Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej i archeologii we współczesnej Polsce”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, s. 373-396. doi: 10.14746/fpp.2015.20.21.