Rakoca, A. i Rozbiegalski, P. (2015) „Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, s. 397-427. doi: 10.14746/2015.20.22.