Socha, K. (2015) „Zagadnienie tzw. domów kultowych w megalitycznym obrządku pogrzebowym ludności kultury pucharów lejkowatych w Polsce”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, s. 497–529. doi: 10.14746/fpp.2015.20.26.