Smółka, E. (2015) „Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, s. 571-574. doi: 10.14746/fpp.2015.20.30.