Skrzyniecki, R. (2014) „Konflikty zbrojne w pradziejach. Perspektywy badawcze”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 19, s. 133-149. doi: 10.14746/fpp.2014.19.06.