Czebreszuk, J. (2013) „Aktywność Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu w badaniach nad strefą egejską ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bursztynu w kulturze mykeńskiej”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, s. 61-71. doi: 10.14746/fpp.2013.18.03.