Michałowski, A. i Teska, M. (2013) „Tradycja i nowe prądy w badaniach nad młodszym okresem przedrzymskim w Wielkopolsce”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, s. 197-216. doi: 10.14746/fpp.2013.18.11.