Jankowiak, D., Lech, P. i Sikorski, A. (2012) „Nowe kostki mozaikowe z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, stan. 13”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 17, s. 125-137. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/605 (Udostępniono: 7październik2022).