Bobrowski, P. i Sobkowiak-Tabaka, I. (2016) „Osadnictwo późnomeozolityczne na stanowisku 29 w Kopanicy, gm. Siedlec”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, s. 9-34. doi: 10.14746/fpp.2016.21.01.