Dziewanowski, M. i Pyżewicz, K. (2016) „Wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stanowisku nr 4 w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska i ich znaczenie dla wiedzy o środkowym neolicie Dolnego Nadodrza”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, s. 83-122. doi: 10.14746/fpp.2016.21.04.