Matczak, M. D. (2016) „Tożsamość upamiętniona w przestawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich mozaik w rotundzie w Salonikach w Grecji”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, s. 313-338. doi: 10.14746/fpp.2016.21.11.