Żychlińska, J. (2016) „Rola i pozycja społeczna kobiet we wczesnej epoce żelaza przez pryzmat zmian w rytuałach pogrzebowych – na przykładzie Wielkopolski”, Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, s. 491-503. doi: 10.14746/fpp.2016.21.19.