[1]
J. Fogel, A. Sikorski, J. Jasiewicz, i A. Łosińska, „«Nowy» gródek późnośredniowieczny w rejonie jezior bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie)”, 10.14746/fpp, t. 10, s. 269-296, lis. 2018.