[1]
Z. Bukowski, „Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187.”, 10.14746/fpp, t. 10, s. 355-368, lis. 2018.