[1]
M. Szydłowski, „Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza”, 10.14746/fpp, t. 16, s. 389-398, lis. 2018.