[1]
D. Błaszczyk, „Społeczna interpretacja wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych w perspektywie gender studies i lifecycle analysis”, 10.14746/fpp, t. 16, s. 417-425, lis. 2018.