[1]
S. Teska, K. Pyżewicz, i P. Majorek, „Dystrybucja i rola sztyletów krzemiennych wśród społeczności grupy kościańskiej kultury unietyckiej – analiza typologiczno-chronologiczna materiałów z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz studium przypadku znaleziska z Bronikowa (gm. Śmigiel)”, 10.14746/fpp, t. 23, s. 169-188, wrz. 2019.