[1]
M. Śmietana i K. Karski, „Muzeum-archiwum pamięci. Uwagi na temat roli materiałów archeologicznych w muzeach-miejscach pamięci na przykładzie KL Plaszow”, 10.14746/fpp, t. 24, s. 289-308, grudz. 2019.