[1]
S. Chmielowski, „Pochodzenie nowobabilońskich dokumentów prawnych z Kolekcji Ashmolean Muzeum”, 10.14746/fpp, t. 24, s. 11-34, grudz. 2019.