[1]
M. Przeździecki, M. Szubski, i A. Grabarek, „Między Wschodem a Zachodem. Inwentarz krzemienny z osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Podlesie 6, woj. świętokrzyskie”, 10.14746/fpp, t. 25, s. 191-208, grudz. 2020.