[1]
A. I. Zalewska i D. Cyngot, „Wpływ wojennych wydarzeń dziejowych (res gestae) i relacji o nich (historie rerum gestarum) na kondycję materialnych pozostałości po tych wydarzeniach. Studium przypadku na temat dziedzictwa konfliktów zbrojnych jako wyzwania poznawczego i społecznego”, 10.14746/fpp, t. 25, s. 409-441, grudz. 2020.