[1]
J. . Sawicka, „Kwestia chronologii, typologii i pochodzenia szklanej biżuterii z wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w Gnieźnie”, 10.14746/fpp, t. 25, s. 247–289, grudz. 2020.