[1]
O. Dec, „Potrzeba rekonceptualizacji wczesnośredniowiecznych pochówków «wampirów» z ziem polskich”, 10.14746/fpp, t. 25, s. 63-70, grudz. 2020.