[1]
L. P. Słupecki, „Rotunda na Kopcu Krakusa?”, 10.14746/fpp, t. 25, s. 291-313, grudz. 2020.