[1]
H. Mamzer, „«Mowa obrończa» metodologii archeologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, 10.14746/fpp, t. 25, s. 109-147, grudz. 2020.