[1]
M. Sołtysiak, „Rozważania o narracji budowanej wokół argumentu: «w świetle archeologii».”, 10.14746/fpp, t. 25, s. 351-379, grudz. 2020.