[1]
B. Wielgus, „Recenzja: Aleksandra Bystry, Dzikie barwy. O naturalnym farbowaniu tkanin roślinami, Wydawnictwo Dzikie Barwy, Łódź 2019”, 10.14746/fpp, t. 25, s. 445-448, grudz. 2020.