[1]
O. Antowska-Gorączniak i W. Lajsner, „Ślady produkcyjne na cegłach profilowanych z placu Kolegiackiego w Poznaniu – próba rekonstrukcji dawnej wytwórczości strycharskiej”, 10.14746/fpp, t. 26, s. 9-40, grudz. 2021.