[1]
M. Pawleta, „Jaka przyszłość czeka muzeum archeologiczne? Dyskusja z tezami zawartymi w książce Moniki Stobieckiej: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego”, 10.14746/fpp, t. 26, s. 331-345, grudz. 2021.