[1]
J. Mizerka, „Wczesnośredniowieczne grodzisko w Dusinie, pow. gostyński, woj. wielkopolskie w świetle ponownej analizy archeologicznej”, 10.14746/fpp, t. 26, s. 171-226, grudz. 2021.