[1]
P. Wagner, „Czego oczy nie widzą, tego archeologom żal – nowe metody dokumentacji sztuki naskalnej (RTI, DSTRETCH) ”, 10.14746/fpp, t. 26, s. 423-430, grudz. 2021.