[1]
M. Napierała, „Wykorzystanie żelaza w starożytnym Egipcie do początku okresu późnego”, 10.14746/fpp, t. 27, nr 27, s. 131–161, grudz. 2022.