[1]
J. Żychlińska, „Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 11 (red. K. Dzięgielewski)”, 10.14746/fpp, t. 27, nr 27, s. 227–237, grudz. 2022.