[1]
M. Pawleta, „Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej i archeologii we współczesnej Polsce”, 10.14746/fpp, t. 20, s. 373-396, sty. 2015.