[1]
A. Rakoca i P. Rozbiegalski, „Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie”, 10.14746/fpp, t. 20, s. 397–427, sty. 2015.