[1]
E. Smółka, „Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013”, 10.14746/fpp, t. 20, s. 571–574, sty. 2015.