[1]
P. Bobrowski i I. Sobkowiak-Tabaka, „Osadnictwo późnomeozolityczne na stanowisku 29 w Kopanicy, gm. Siedlec”, 10.14746/fpp, t. 21, s. 9–34, grudz. 2016.