[1]
M. Dziewanowski i K. Pyżewicz, „Wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stanowisku nr 4 w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska i ich znaczenie dla wiedzy o środkowym neolicie Dolnego Nadodrza”, 10.14746/fpp, t. 21, s. 83-122, grudz. 2016.