[1]
D. Kobiałka, M. Kostyrko, i K. Kajda, „Archeologia poza archaīos. Przykład obozu jeńców wojennych i internowanych w Tucholi (woj. kujawsko- -pomorskie)”, 10.14746/fpp, t. 21, s. 177-200, grudz. 2016.