[1]
M. D. Matczak, „Tożsamość upamiętniona w przestawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich mozaik w rotundzie w Salonikach w Grecji”, 10.14746/fpp, t. 21, s. 313–338, grudz. 2016.