[1]
J. Niebieszczański, „Zarys środowisk sedymentacyjnych w dolinie Anthemousa (północna Grecja). Wstępne wyniki badań geoarcheologicznych w ramach projektu Anthemous Valley Archaeological Project”, 10.14746/fpp, t. 21, s. 355-374, grudz. 2016.