Michałowski, Andrzej. „Romanen Und Bajuwaren Im Inntal”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 10, listopad 2018, s. 131-56, doi:10.14746/fpp.2003.10.06.