Fogel, J., A. Sikorski, J. Jasiewicz, i A. Łosińska. „«Nowy» gródek późnośredniowieczny W Rejonie Jezior bnińskich (Błażejewo, Gm. Kórnik, Woj. Wielkopolskie)”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 10, listopad 2018, s. 269-96, doi:10.14746/fpp.2003.10.11.