Ciesielska, A. „Elementy Teorii społecznej W Archeologii - Koncepcje Grup, Instytucji I Struktur społecznych”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 10, listopad 2018, s. 344-50, doi:10.14746/fpp.2003.10.18.