Bukowski, Zbigniew. „Jacek Woźny, Symbolika Przestrzeni Miejsc Grzebalnych W Czasach ciałopalenia zwłok Na Ziemiach Polskich (od środkowej Epoki brązu Do środkowego Okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, Ss. 187”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 10, listopad 2018, s. 355-68, doi:10.14746/fpp.2003.10.20.