Krzyszowski, A. „Wczesnoneolityczne Figurki Antropomorficzne Na przykładzie Nowego Znaleziska Z Lipnicy W województwie Wielkopolskim”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 12, listopad 2018, s. 65-79, doi:10.14746/fpp.2004.12.03.