Żychlińska, Justyna. „Recepcja «importu» Nordyjskiego Na Ziemiach Polskich We Wczesnych Fazach Kultury łużyckiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 12, listopad 2018, s. 311-6, doi:10.14746/fpp.2004.12.12.