Mucha, M. „Hutnictwo szkła We Wschodniej Wielkopoisce Od XVII Do początku XIX Wieku”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 12, listopad 2018, s. 317-22, doi:10.14746/fpp.2004.12.13.